lørdag den 26. oktober 2013

Kvinder og seksualitet

Anna Margrethe Nebel er uddannet psykolog, parterapeut og konsulent hos Attractor. Hun skal tale om kvinder og seksualitet, og det er altså ikke bare for kvinder i parforhold. Det her seminar er et forsøg på at give os kvinder et redskab til at snakke om sex. 


En amerikansk forsker havde lavet et forsøg, hvor han havde sat mænd og kvinder til at se billeder af sex. Så havde man sat elektroder på dem, der hvor man måler om folk bliver ophidsede. Bagefter spurgte man dem om de var blevet ophidsede, og særligt kvinderne havde sagt at det var de slet ikke blevet. Men elektroderne afslørede det modsatte. Så kvinder kan altså have svært ved at snakke om sex.

Vores seksualitet består af mange fortællinger. De fortællinger kommer fra vores opvækst, vores uddannelse, de venner vi har, de kærester vi har haft eller har. Medierne sender hele tiden budskaber ud omkring hvad god seksualitet er - hvad vi skal gøre og hvad vi skal lade være med at gøre. Der er altså mange stemmer der taler ind i vores seksualitet om både skam, skyld, hvad man må og ikke må osv. Fx kan stemmen sige "Det er lidt tarveligt, at føle sig liderlig" eller "Det er vist ikke normalt ikke at have lyst til sex, men have det alligevel". 

På seminaret kommer det til at handle om: 
- Der findes to kvinde-arketyper, som bliver fremstillet i vores kultur og litteratur. 
- Et værktøj til at tale nogle af dine stemmer frem - hvad er din seksualitet rundet af. 

Historisk set findes der to arketyper: jomfruen og skøgen. Begge arketyper er karikaturer og stereotyper. Til jomfruen knytter sig en kønsløs kliche og til skøgen knytter der sig en seksuel kliche.  

Temaer for den kønsløse kliche:
- Seksualitet = sex = samleje
- Kroppen som et ubesmittet territorium
- En kvinde uden en mand er ikke rigtig en kvinde
- Fundamental hjælpeløshed - afhængighed af manden
- Lidelse romantiseres
- Dagdrømmerier om drømmeprinsen, den lykkelige slutning
- Mit moderkald er mit største kald
- Sex handler mest om at drage omsorg for min mands begær og lyst 
- Sex som en pligt - min krop som middel til min mands nydelse

Stemmer der taler ind i den kønsløse kliche: 
- Man skal helst ikke vide eller tale for meget om sex
- Når det er sket, er det sket og det kan aldrig gøres om!
- Svært at sige klart ja eller nej - vil hverken være afvisende eller for villig
- Jeg skal have mig en mand - så bliver alt godt

Temaer for den seksuelle kliche: 
- Kroppen som værende uden værdi - kan gå på omgang
- Kroppen som middel til at opnå noget fra en anden
- Begæret som utæmmeligt
- Kroppen kan lokkes i fordærv
- At være kvinde forpligter til bestemte ting
- Underkastelse/overherredømme/afhængighed
- "Superknaldet" - at blive den perfekte elskerinde der er med på det hele

Stemmer der taler ind i den seksuelle kliche: 
- På på med at være billig!
- Hvad vil de andre ikke tænke...
- Tæm begæret og lysten - få dig en hobby i stedet
- Jeg skal være på en bestemt måde og gøre noget bestemt for at få opmærksomhed
- "Hun er simpelthen så tyk/utiltrækkende/mega babser osv"
- Alle andre har megahot sex!
- Jeg fortjener ikke bedre...
- Når han opfører sig sådan er der ikke sex resten af måneden
- Jeg skal være med på det hele - ellers er der andre, der er
- Feminin rimer ikke på uafhængighed

I begge klicheer er der temaer som afhængighed, undskyldning, fremmedgørelse, usynlighed og anspændthed. Til dette er der alternativer at stræbe i mod: stolthed over sig selv og sin krop, valg - en dyb selvindsigt i forhold til hvad man vil være med til og ikke være med til, ansvar - når du tager ansvar for dine egne behov, sætter du din mand fri til at tage ansvar for sit eget behov, integration - integrer din seksualitet i din dagligdag og det du tør snakke om og fejring - dele erfaringer med hinanden og turde være åbne om det man kæmper med. 

Til slut gav Anna Margrethe os alle til opgave at skrive en positiv ting og en negativ ting eller løgn ud for nogle forskellige emner på et printet dokument. Emnerne var porno, kropsbillede, samfund, bibel/tro, forældre, barndomsvenner, ægtefælle/kæreste, venner og medier. Intention med det er at give os værktøj til at tale om de stemmer, vi hører i forbindelse med vores egen seksualitet. Se på det som en proces, og vær okay med at de er forskellige stemmer der er særligt fremhævet i nogle perioder af dit liv. Tør gå med hinanden og dele det med hinanden i den proces. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar